Skip to main content
minus1-dagen
Artikkel
Om oss

Minus 1-dagen

Ingen kan spå fremtiden. Alle gjetter.

Noen ganger treffer vi, andre ganger bommer vi. Noen treffer ofte, mens andre nesten alltid har “uflaks”. Gjetting er gøy, fordi det på mange måter er en manifestering av hvordan vi tror ting kommer til være på et tidspunkt i fremtiden.

I Minus 1 gjetter vi stort. Vi gjetter faktisk så stort at vi baserer navnet vårt på denne gjettingen. Vi tror genuint på at fire dagers arbeidsuke er fremtiden. At det å jobbe smartere trumfer det å jobbe mer. Og at det å jobbe riktig er viktigere enn det å jobbe mye.

Vi tror på at frihet og selvbestemmelse er med på å gjøre oss mer motiverte og inspirerte, og at den økte motivasjonen kulminerer i bedre løsninger og dyktigere problemløsere. Vi tror at vi kan klare å gjøre en minst like god jobb, på litt kortere tid, fordi vi setter av tid til oss selv og egen utvikling.

Dette er store ord, i liten skrift.

I alle fall for noen, men ikke for oss.

For oss er det en del av fundamentet vi bygger bedriften vår på.

Vi er en liten gjeng med erfarne og sultne konsulenter som har reflektert hardt og mye rundt hvordan man kan forme et selskap som er attraktivt i et landskap der veldig mange gjør det på den samme måten. Alle ønsker å sette av tid til kompetanseheving og aktiviteter som gjør de ansatte enda mer motiverte og dyktige i det de skal gjøre. Det går dessverre ofte på akkord med bedriftens inntekt, og da er det lett å velge det trygge.

Men man kan ikke skape disruptive endringer ved å satse på det trygge, kan man vel?

I Minus 1 har vi valgt å utfordre det etablerte og satse knallhardt på nettopp dette. Vi setter av en dag i uken de ansatte kan bruke på akkurat hva de vil. Ønsker du å lære deg et nytt rammeverk? Cruise ned en fjellside på ski? Ta en sertifisering, eller bidra med rekruttering eller andre aktiviteter som kan gjøre selskapet vårt enda bedre? Da har du en dag i uka til det.

Med lønn.

Dette er et gode vi tilbyr, som vi lar den ansatte forvalte på den måten den ansatte vil. Ønsker du å bruke den siste dagen i oppdrag er du selvfølgelig også hjertelig velkommen til det. Nøkkelen er at du bestemmer selv. Du gjør det du føler gir deg mest, i den situasjonen du befinner deg i. Hvilke mål man ønsker å oppnå og hvordan man vil nå dem er opp til hver enkelt.

Vi gjør dette fordi vi mener det kommer til å resultere i motiverte, inspirerte og engasjerte mennesker som ønsker å jobbe hos oss, med oss og for oss. For hverandre og med hverandre. Fordi inspirerte mennesker skaper de beste løsningene.

Selvbestemmelse, tillit og fleksibilitet er grunnpilarene som gjør at vi skal klare å tiltrekke oss de flinkeste og mest inspirerte folkene. Dette er vårt store konkurransefortrinn.

Men selv om vi ønsker å tiltrekke oss de flinkeste folka, betyr ikke det at vi forventer at de er utlært. Tvert i mot. Vi ønsker å være et selskap som lar de ansatte utvikle seg i den retningen de ønsker, på den måten de ønsker, innenfor de rause rammene vi tilbyr.

Vi skal vokse sammen.

Selskapets mål er summen av alle menneskenes mål. Det betyr at retningen vi tar er en retning vi setter i fellesskap.

Ingen kan spå fremtiden, så vi gjør alt dette fordi vi oppriktig tror på det - og vi ønsker å snakke med dere som også gjør det!

Vennlig hilsen oss i Minus 1.

Inspirerte mennesker.

Si hei👋