Skip to main content
vi-nar-individuelle-mal-sammen
Artikkel
Om oss

Vi når individuelle mål sammen

Sammen mot suksess. Hvordan vi kan hjelpe hverandre med individuell fremgang.

Minus 1 er bygget på en hypotese: det er inspirerte mennesker som skaper de beste løsningene. Å bygge en kultur av og for inspirerte mennesker er dermed et fundamentalt prinsipp i Minus 1.

Hva er det som inspirerer?

Det finnes mange måter å bli inspirert på. I Minus 1 tror vi at en av de beste måtene handler om å sette seg, jobbe mot og oppnå individuelle målsettinger. Derfor har Minus 1 en hovedambisjon om å støtte og tilrettelegge for realisering av personlige oppgaver og prosjekter.

Det er vanlig å føle på at fritidsprosjekter blir nedprioritert, ofte som følge av mangel på tid, energi og motivasjon. Hvilke konkrete tiltak kan man gjøre for å gi drivkraft og skape entusiasme til å gjennomføre slike initiativ?

Mann nyter selskap med hund.

Vi ønsker å inkludere ansattes egne mål som en integrert del av bedriftens overordnede agenda, og med det sette ansattes målsettinger på dagsorden. Dette omfatter ambisjoner på både det private og det profesjonelle plan.

Vi legger opp til at strukturen på personlige visjoner skal følge de samme grunnprinsippene som vi bruker for virksomheten. Dette innebærer drøfting, planlegging, gjennomføring og evaluering i samsvar med bedriftsmålene. På denne måten kan vi prioritere ansattes individuelle prestasjoner som en naturlig del av utviklingen av bedriften.

Mann nyter utsikt over Guggenheim.

I Minus 1 heter to av verdiene våre kompetanse og personlig utvikling. Hva er suksess for den enkelte og hva ønsker vi å bli flinke til? Målsettinger kan spenne i alt fra å ta en ny sertifisering, lære å spille piano, besøke et nytt land eller å tilbringe mer kvalitetstid sammen med familie og kjære. Hvilke mål man ønsker å oppnå og hvordan man vil nå dem er opp til hver enkelt.

Selvstendig fremgang oppnås best i felleskap, og vi ønsker å hjelpe og lære av hverandre. Når presterer man bra, og når går det dårlig? Dette er sentrale spørsmål innen selvledelse som vi ønsker å belyse.

For å oppnå hårete mål kreves gjerne hardt arbeid over tid. Hensikten med vår ordning er å få til dette, gjennom en systematisk utvikling og en tydelig plan. Visjonen er at dette skal føre til at man blir oppmuntret til å gjøre refleksjoner over egen agenda. Vi tror at dette bidrar til en økt følelse av selvtillit og motivasjon som også vil påvirke andre aspekter i livet i positiv forstand.

Inspirerte mennesker.

Si hei👋