Skip to main content
a1-stasjonsplattform
Prosjekt
Utvikling
Automatisering

Sammen med Automat 1 senker vi drivstoffprisene

Prispresseren i drivstoffmarkedet. Kontinuerlig oppdatert med lokalt konkurransedyktige drivstoffpriser.

Med sine 35 bensinstasjoner på Østlandet er Automat 1 en anerkjent aktør innen det norske drivstoffmarkedet. Samtlige stasjoner er automatiserte, noe som gjør at Automat 1 alltid kan tilby lav pris - for alle.

Et bevisst forhold til rimelig drivstoff til enhver tid krever stabile og responsive systemer, for å angi prisstrategier og behandle hyppige oppdateringer. Minus 1 fikk i oppdrag å opprette en digital plattform som nå brukes for å fortløpende kontrollere og overvåke bensin- og dieselpriser for hele Automat 1s stasjonsportefølje.

Oppgaven

Kunden etterspurte et internt system for administrasjon av strategier for bensin- og dieselpriser. En av hovedambisjonene var at systemet skulle fungere som et sentralt kontrollsenter med standardisert funksjonalitet på tvers av samtlige stasjoner som utgjør stasjonsnettet.

Automat 1 jobber aktivt med prisovervåkning. De gjennomfører kontroller av prisene til sine konkurrenter over 100 ganger i døgnet, året rundt. Systemet måtte derfor også kunne brukes til å rapportere om priser til andre bensinstasjonkjeder og automatisk justere egne priser i henhold til disse.

Minus 1 har som totalleverandør levert et system som nå i stor grad kontrollerer prisene som tilbys på Automat 1s bensinstasjoner. Denne administreringen gjøres gjennom en ny og skreddersydd stasjonsplattform.

Løsningen

Stasjonsplattformen er delt inn i to ulike applikasjoner:

  • Inspektørapplikasjonen
  • Administrasjonsapplikasjonen
Oversikt over stasjonsplattformens tekniske arkitektur.

Oversikt over stasjonsplattformens tekniske arkitektur.

Inspektørapplikasjonen benyttes for å kontinuerlig melde inn konkurrerende stasjoners aktuelle priser. Applikasjonen er utviklet med hensyn på ytelse og tilgjengelighet og er optimalisert for mobilbruk.

Administrasjonsapplikasjonen er “hjernen” bak literprisene man til enhver tid kan lese av lystavlene på Automat 1s bensinstasjoner. Her finnes brukergrensesnitt for å regulere prisstrategier. I tillegg tar den for seg all håndtering av innsendte konkurrentpriser og påfølgende automatiserte justeringer i henhold til strategiene.

Applikasjonen består av instrumenter med oversikt over hele stasjonsnettet, de gjeldende prisene og funksjonalitet til å oppdatere disse manuelt. Oppdateringer kan stilles inn til å gjelde fra et oppgitt tidspunkt eller tre i kraft umiddelbart. Ved umiddelbare endringer oppdateres den aktuelle prisen innen ett sekund.

Begge applikasjonene utnytter sofistikerte identitetsplattformer fra tredjepartsleverandører. Med denne sikkerheten kan vi abstrahere bort store deler av innloggingsfunksjonaliteten og heller fokusere på å implementere forretningslogikk.

Ettersom stasjonsplattformen spiller en sentral rolle i Automat 1s arbeid er oppetid essensielt. De har dermed tegnet en drift- og vedlikeholdsavtale med Minus 1. En drift- og vedlikeholdsavtale forsikrer pålitelig drift og gjennomgående høy tilgjengelighet gjennom kontinuerlig monitorering av et utvalg nøkkelmetrikker. Ta gjerne kontakt for å lære mer om hva en slik avtale innebærer.

Resultat

Automat 1 anvender stasjonsplattformen i sitt daglige virke. Inspektørapplikasjonen sørger for effektiv overføring av et stort antall innrapporterte konkurrentpriser hver dag. Dette bidrar til at drivstoffprisen ofte er lavere i områder med Automat 1-stasjoner. Administrasjonsapplikasjonen brukes til å sette fornuftige prisstrategier og har dermed stor betydning for Automat 1s forretningsstrategi.

Tidligere krevdes et titalls mennesker for å administrere det komplette stasjonsnettet. Stasjonsplattformen har redusert dette til en enkeltpersonsjobb. Automat 1 kan dermed styrke sin posisjon som prispresseren i drivstoffmarkedet ved å sørge for at stasjonene tilbyr konkurransedyktige bensin- og dieselpriser.

Les også om hvordan vi har realisert en fullstendig digital kundereise til Automat 1s kunder her.

Inspirerte mennesker.

Si hei👋