Skip to main content
databaserte-beslutninger
Prosjekt
Analyse & innsikt

Datadrevet beslutningstaking med Greenbit Energy

Store datamengder i distribuerte systemer. Samlet og prosessert for kategorisk innsikt om egen virksomhet.

Som driftsansvarlig for Automat 1-stasjonene i Norge sitter Greenbit Energy på store mengder informasjon om egen forretningsvirksomhet. Selskapet har tilgang på data om kjernevirksomhet som varesalg, handelsmønster, prishistorikk, kostnader og fortjeneste. Denne informasjonen danner et utmerket grunnlag for datadrevet beslutningstaking.

Oppgaven

Greenbit Energy etterstreber sterk kompetanse innen innsiktsdrevet selskapsstrategi og har ambisjoner om å utnytte dataene de har tilgjengelig på best mulig vis. Minus 1 har ansvaret for å hente, prosessere og presentere konsernets eksisterende forretningsdata. Dette innebærer å samle informasjon fra forskjellige kanaler i en sentral infrastruktur, gjøre nødvendige modelleringer, for så å presentere resultatene på en systematisk måte.

Informasjon som presenteres vil aldri være bedre enn dataen den er bygget på. Dermed utgjør en grundig gjennomgang av rådata en essensiell del av oppgaven. I forkant av denne implementasjonen har Minus 1 jobbet med å forbedre underliggende funksjonalitet for å muliggjøre den nødvendige informasjonsflyten. Løsningen er en plattform med oversiktlige instrumentpaneler, hyppig oppdatert gjennom automatiserte integrasjoner.

Løsningen

Minus 1 har utviklet en tjeneste som tilbyr interaktiv visualisering av behandlet data fra en rekke kilder.

Tjenesten presenteres som en nettside bestående av en samling måleinstrumenter med tilhørende grafer og nøkkeltall. Disse populeres med informasjon fra et utvalg kanaler som transformeres og til slutt fremvises på ulike måter. Ny informasjon hentes så snart den er tilgjengelig slik at visualiseringen oppdateres i sanntid.

Instrumentpanelene illustrerer blant annet kalkyler av forskjellige kostnadstyper, rangeringer, sammenligninger og finansielle resultater basert på historiske tall. Systemet tilbyr prognoser og regresjonsanalyser til prediksjon av fremtidig aktivitet.

Plattformen er bygget på Microsoft Azure Synapse Analytics. Denne skytjenesten henter data fra ulike kilder og lagrer dette i et datavarehus. Visualiseringsverktøyet Power BI brukes så for å foreta nødvendig datamodellering og presentere resultatene.

Oversikt over datavisualiseringens tekniske arkitektur.

Oversikt over datavisualiseringens tekniske arkitektur.

Løsningen er utelukkende bygget med skyteknologi. Dette gir fleksibilitet til å skalere underliggende infrastruktur ved behov. Det gir også en svært kort “time to market”, og Greenbit Energy kunne ta i bruk funksjonalitet like etter at implementeringen startet. Applikasjonen kan enkelt vedlikeholdes og bygges videre på etter kundens ønsker.

Resultat

Med Minus 1 på laget har Greenbit Energy digitalisert og tilgjengeliggjort rapporter på tvers av et stort konsern. Tidkrevende og silobasert rapporteringsarbeid er nå effektivisert gjennom automatisering og utføres på en sentral plattform. Tidligere kompleks og uorganisert data blir brukt i effektive instrumentpaneler. Applikasjonen gir full oversikt over konsernet med standardisert oppsett for de forskjellige avdelingene.

Greenbit Energy har nye forutsetninger for å ta veloverveide og kvalifiserte avgjørelser om egen forretningsvirksomhet, i henhold til faktiske observasjoner og metrikker. Riktig bruk av datadrevet forretningsanalyse gir økt grunnlag for å ta beslutninger ved å gjennomgå, prosessere og fremstille disponibel data. Automatiserte prosesser frigjør tid til annen virksomhet i tråd med konsernets egne objektiver og målsetninger.

Inspirerte mennesker.

Si hei👋